Makroekonomická analýza

Ekonomické obory

Makroekonomická analýza

Běžná cena: 200,- Kč
Vaše cena: 178,- Kč

Makroekonomická analýza

Autor: Kadeřábková Anna, Žďárek Václav

EAN kód: 9788086730059
ISBN kód: 80-86730-05-0
Nakladatel: VŠEM
Vydáno: 2006
Počet stran: 293
Rozměr: 210 x 297 mm
Stav: Nové zboží
Vazba: Měkká vazba
Foto nebo ilustrace: Černobílé

Výklad je doprovázen bohatým empirickým materiálem s důrazem na státy EU-25. Nevyhýbáme se ani širšímu mezinárodnímu srovnání a to zejména s USA. Záběr publikace není a vzhledem k tématu ani nemůže být vyčerpávajícím, umožňuje však základní orientaci v analytických přístupech uplatňovaných ve studiích mezinárodních organizací v jednotlivých oblastech. Celý text je rozdělen do tří hlavních oddílů dále strukturovaných.V prvém oddíle se blíže věnujeme makroekonomickým agregátům, a to ekonomickému růstu, hlavním faktorům, které jej ovlivňují v krátkém i dlouhém období a otázkou ekonomické konvergence, základnímu nástroji pro makroekonomickou analýzu – národnímu účetnictví jako komplexnímu a metodologicky provázenému rámci umožňující mezinárodní srovnávání a nakonec vybraným postupům používaným pro mezinárodní komparace. Oddíl druhý seznamuje čtenáře se základními pojmy a ukazateli v oblasti konkurenceschopnosti a rovnováhy ekonomiky. Konkurenceschopnost je vysvětlována prostřednictvím ukazatelů pokrývajících sociální, ekonomické, politicko-ekonomické jevy, jež jsou základními podmínkami pro udržení růstové výkonnosti moderní ekonomiky. zvláštní pozornost je věnována oblasti zahraničního obchodu a přímým zahraničním investicím. Ve vnitřní rovnováze je položen důraz na cenový vývoj a veřejné finance, vnější rovnováha je zaměřena na rozbor platební bilance, měnový kurz a měnovou politiku.Poslední oddíl se zabývá demografickým vývojem a trhem práce. Demografický vývoj je jedním ze základních faktorů, který bude do budoucnosti hrát stále významnější roli v souvislosti s procesem stárnutí populace. Trh práce je analyzován jak prostřednictvím vymezení základních charakteristik, tak s využitím alternativních ukazatelů hodnotících strukturální charakteristiky zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Pozornost je věnována i otázkám demotivace na trhu práce a strukturálním politikám ovlivňujícím využívání pracovní síly.

Dostupnost: skladem celkem 1 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Analýza pro ekonomy
Tuleja Pavel, ISBN: 978-80-251-1801-6, CPress
Měnová analýza
Kodera Jan , ISBN: 80-80175-13-8, Melandrium
Česká ekonomika a ekonomická teorie (bez CD)
Šaroch Stanislav, Žák Milan , ISBN: 80-200-1129-3 , Academia
Institucionální ekonomie
Voigt Stefan, ISBN: 978-80-87197-13-4, Alfa
Makroekonomie
Liška Václav a kolektiv, ISBN: 80-86419-27-4, Professional Publishing
Makroekonomie cvičebnice
Soukup Jindřich, Pošta Vít, Neset Pavel, ISBN: 978-80-86175-64-5 , Melandrium
Mezinárodní ekonomie
Soukup Alexandr , ISBN: 978-80-7380-197-7, Aleš Čeněk
Modelování dodavatelských řetězců
Fiala Petr, ISBN: 80-86419-62-2 , Professional Publishing
Nová politická ekonomie
Gregor Martin, ISBN: 80-246-1066-3, Karolinum
Praktikum makroekonomie
Hedija Veronika, Musil Petr , ISBN: 978-80-7380-158-8, Aleš Čeněk
Veřejný a podnikatelský sektor
Tetřevová Liběna a kolektiv , ISBN: 978-80-86946-90-0 , Professional Publishing